قیمت غذای نیم‌سال دوم دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اعلام شد
قیمت غذای نیم‌سال دوم دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اعلام شد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، نرخ تغذیه دانشجویان این دانشگاه‌ها را برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام کرد. به گزارش ایسنا،بر این اساس، میزان سهم دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از قیمت تمام‌شده وعده‌های غذایی ۲ و ۴ هزار تومان است.به این ترتیب و […]معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، نرخ تغذیه دانشجویان این دانشگاه‌ها را برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام کرد.

به گزارش ایسنا،بر این اساس، میزان سهم دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از قیمت تمام‌شده وعده‌های غذایی ۲ و ۴ هزار تومان است.به این ترتیب و براساس تصمیم معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی باید مبلغ ۲۰۰۰ تومان برای صبحانه و مبلغ ۴۰۰۰ تومان برای وعده‌های غذایی ناهار و شام پرداخت‌کنند. 

معاونت فرهنگی و دانشجویی نسبت به ارائه غذای نیم‌پرس به دانشجویان تصمیم گرفته است و براساس این تصمیم، وعده‌های غذاییبه صورت نیم‌پرس با نظر شورای تغذیه  و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰تومان به دانشجویان ارائه می‌شود. 

دانشگاه‌های علوم‌پزشکی می‌توانند با نظر شورای تغذیه برای غذاهای پرهزینه، حداکثر مبلغ ۲۰۰۰ تومان به قیمت مصوب قبض غذای دانشجویی اضافه کنند. 

انتهای پیاممنبع