مجمع سالیانه شرکت صنعتی- معدنی لامرد برگزار شد
مجمع سالیانه شرکت صنعتی- معدنی لامرد برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی معدنی لامرد با حضور مدیر کل مجامع ایمیدرو برگزار شد؛ نکته حائز اهمیت این است که گزارش حسابرسان و عملکرد شرکت، بدون هیچگونه بند مشروط مورد تایید و تصویب قرار گرفت. به گزارش ایسنا، طبق اعلام روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، روز گذشته (شنبه) مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت […]مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی معدنی لامرد با حضور مدیر کل مجامع ایمیدرو برگزار شد؛ نکته حائز اهمیت این است که گزارش حسابرسان و عملکرد شرکت، بدون هیچگونه بند مشروط مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، روز گذشته (شنبه) مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی معدنی لامرد با حضور اعضا، نمایندگان و سهامداران، مدیر کل مجامع ایمیدرو و حسابرسان سازمان حسابرسی کشور در محل سازمان ایمیدرو برگزار شد.

 این نشست با هدف بررسی عملکرد و گزارش حسابرسی این شرکت در سال ۱۴۰۱  و اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۴۰۱، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ تشکیل شد.

نکته حائز اهمیت این جلسه آن بود در این مجمع، پس از گزارش‌های حسابرسان و عملکرد شرکت صنعتی و معدنی لامرد، گزارش مذکور بدون هیچگونه بند مشروط و بصورت مطلوب مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

انتهای پیاممنبع