مشارکت جوانان در اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مشارکت جوانان در اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش ایسنا و به نقل از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چهاردهمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع «جوانان و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» به صورت مجازی برگزار شد. کنگره پیشگامان پیشرفت هر سال با اهدافی چون تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان و جوانان در اندیشه‌ورزی پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و فرآیند تدوین و تحقق […]به گزارش ایسنا و به نقل از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چهاردهمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع «جوانان و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» به صورت مجازی برگزار شد.

کنگره پیشگامان پیشرفت هر سال با اهدافی چون تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان و جوانان در اندیشه‌ورزی پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و فرآیند تدوین و تحقق آن، ظرفیت‌سازی برای مطالبه و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط نسل آینده‌ساز جامعه، کمک به همگانی کردن و ترویج گفتمان پیشرفت در بین جوانان و دانشجویان، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه جوانان و دانشجویان کشور و بکارگیری آن برای تولید آثار علمی و هنری با موضوع پیشرفت، جهت‌دهی به تولیدات و آثار علمی و هنری دانشجویان و جوانان کشور در زمینه پیشرفت و ارزیابی و ارتقای مداوم آنها و فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه خودباوری در بین دانشجویان و نسل جوان کشور برگزار می‌شود.

در چهاردهمین دوره این کنگره، ۲ سخنران ویژه، ۱۹ نویسنده مقاله و ۳ دبیر حلقه فکری به ارائه سخنرانی پرداختند. محورهای این سخنرانی‌ها، نقش جوانان در شکل‌گیری و تعمیق گفتمان پیشرفت، نقش جوانان در مطالبه و هموارسازی مسیر پیشرفت، مسؤولیت جوانان و نخبگان جوان در تحقق ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرفیت‌ها و چالش‌های گفتمان‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مشارکت مردمی و اجماع نخبگانی در اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. 

انتهای پیاممنبع