مهمترین دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت دولت سیزدهم منتشر شد
مهمترین دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت دولت سیزدهم منتشر شد

همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر، مهمترین دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت سیزدهم منتشر شد. به گزارش ایسنا به نقل از وبدا، تدوین و تصویب برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آزمون ها و مراکز مبتنی […]


مهمترین دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت دولت سیزدهم منتشر شد

همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر، مهمترین دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت سیزدهم منتشر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از وبدا، تدوین و تصویب برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آزمون ها و مراکز مبتنی بر آزمون الکترونیک و توانمندسازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در راستای بین المللی سازی آموزش پزشکی برخی از رئوس کلی دستاوردهای این معاونت در دولت سیزدهم است. 

برای دسترسی به این گزارش، اینجا کلیک کنید.

انتهای پیاممنبع