نتیجه گیری عبدی از انتشار عکس ضارب «رشدی»
نتیجه گیری عبدی از انتشار عکس ضارب «رشدی»

این فعال سیاسی در توییتی نوشت : تفاوت شیوه حکمرانی ها را بید در تفاوت دادرسی و رفتار رسانه های آنها جستجو کرد . بشتر بخوانید: ۲۱۲۲۰ کد خبر 1662068

این فعال سیاسی در توییتی نوشت : تفاوت شیوه حکمرانی ها را بید در تفاوت دادرسی و رفتار رسانه های آنها جستجو کرد .

نتیجه گیری عبدی از انتشار عکس ضارب «رشدی»

بشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰

کد خبر 1662068