نشست تخصصی نوآوری در جهاد دانشگاهی برگزار می شود
نشست تخصصی نوآوری در جهاد دانشگاهی برگزار می شود

نشست تخصصی نوآوری در جهاد دانشگاهی (گذشته، حال و آینده)، از سلسله‌نشست‌های بازخوانی هویت جهاد دانشگاهی، با حضور  دکتر حسن مسلمی نائینی (رئیس جهاددانشگاهی) و  دکتر علی منتظری (رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی و رئیس اسبق جهاددانشگاهی) برگزار می شود. به گزارش ایسنا، نشست تخصصی نوآوری در جهاد دانشگاهی (گذشته، حال و آینده)، سه‌شنبه ۹ خرداد […]


نشست تخصصی نوآوری در جهاد دانشگاهی برگزار می شود

نشست تخصصی نوآوری در جهاد دانشگاهی (گذشته، حال و آینده)، از سلسله‌نشست‌های بازخوانی هویت جهاد دانشگاهی، با حضور  دکتر حسن مسلمی نائینی (رئیس جهاددانشگاهی) و  دکتر علی منتظری (رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی و رئیس اسبق جهاددانشگاهی) برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، نشست تخصصی نوآوری در جهاد دانشگاهی (گذشته، حال و آینده)، سه‌شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۴ در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و از سوی مجمع جهادگران دانشگاهی (مجد) برگزار می شود.

جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ تاسیس شده و یکی از نهاد های مولود انقلاب در حوزه علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و اشتغال محسوب می شود.

نشست تخصصی نوآوری در جهاد دانشگاهی برگزار می شود

انتهای پیاممنبع