همایش «زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران» برگزار می‌شود
همایش «زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران» برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی «زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران» دهم اسفند ۱۴۰۱ به همت دانشگاه بیرجند با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، زبان فارسی با پیشینه استوار آن در سرزمین وسیع ایران با گویش‌های متنوع، از قرن‌های گذشته موجب انسجام ملی و […]نخستین همایش ملی «زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران» دهم اسفند ۱۴۰۱ به همت دانشگاه بیرجند با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، زبان فارسی با پیشینه استوار آن در سرزمین وسیع ایران با گویش‌های متنوع، از قرن‌های گذشته موجب انسجام ملی و فرهنگی در میان ایرانیان شده است. از سویی، ایران درخلال اعصار متمادی با کشورهای مختلف و با زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگری هم‌زیستی مسالمت‌آمیز داشته است و بنابراین، از تنوع زبانی و گویشی قابل توجهی برخوردار است.

زمانی که زبان‌ها و گویش‌ها در نواحی مرزی در مجاورت هم قرار می‌گیرند، طبعاً در خلال زمان، داد و ستدهای زبانی را در میان آن‌ها شاهد هستیم که موضوع مرز و تعامل زبان‌ها و گویش‌ها در نواحی مرزی و سرحدات و بررسی دادوستد آن‌ها از جمله وام‌گیری واژگانی ذیل مدخل «تماس زبانی» (Language Contact) برای زبان‌شناسان بویژه متخصصان زبان‌شناسی اجتماعی از زوایای مختلف در عرصۀ ملی و بین‌المللی، جذاب وجالب توجه به نظر می‌رسد.

چنین مطالعاتی به سهم خود می‌تواند گامی در راستای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای همسایه تلقی شود. از دیگر سو بیرجند در زمره شهرهای مرزی ایران است و مرزی بودن از حیث مطالعات گویشی از مزایای نسبی آن محسوب می‌شود.

از آنجا که زمینه چنین مطالعاتی در ایران تاکنون کم‌رنگ بوده است، بنابراین فرصت مغتنمی فراروی دانشگاه بیرجند است که با بهره‌گیری از مزیت نسبی خود، پیش قراول مطالعات این رویکرد علمی در ایران شود و نخستین همایش ملی را در زمینه تعامل زبان‌ها و گویش های مرزی برگزار کند.

تعامل زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، مطالعات تطبیقی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، مطالعات آوایی، ساخت‌واژی و نحویِ زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، رده‌شناسی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، وامگیری زبانی در زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، دو زبانگی یا چندزبانگی و مسائل زبان‌آموزی در مناطق مرزی ایران، تماس زبانی و همگرایی فرهنگی در زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، مهاجرت و تغییر زبانی در زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران، زبان‌ها و گویش های مناطق مرزی ایران در متون کهن، ملاحظات زبانی و گویشی در بررسی اسناد و مکاتبات تاریخی مناطق مرزی ایران، نقش اشتراکات زبانی و گویشی در رونق گردشگریِ مناطق مرزی ایران، سایر مطالعات مرتبط با زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران محورهای اصلی این همایش را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیاممنبع