همسر اسدالله اسدی: این لحظات آخر چه حس وصف نشدنی دارد
همسر اسدالله اسدی: این لحظات آخر چه حس وصف نشدنی دارد

همسر دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک نسبت به آزادی همسرش ابراز خوشحالی کرد. به گزارش ایسنا،‌ همسر اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک در صفحه توییتر خود نوشت: بعد از ۱۷۸۹ روز اسارت، اما چه اسارتی ۱۰۰ روزش در زندان بیماران اعصاب ۲۸ روزش در بونکر آب به صورت عریان ۹۰ روزش در سلول […]همسر دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک نسبت به آزادی همسرش ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش ایسنا،‌ همسر اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک در صفحه توییتر خود نوشت:

بعد از ۱۷۸۹ روز اسارت، اما چه اسارتی

۱۰۰ روزش در زندان بیماران اعصاب

۲۸ روزش در بونکر آب به صورت عریان

۹۰ روزش در سلول انفرادی بدون پنجره

و این لحظات آخر چه حس وصف نشدنی دارد.

امروز وزارت امور خارجه عمان در آستانه سفر سلطان این کشور به ایران اعلام کرد که با وساطت این کشور تبادل زندانی بین ایران و بلژیک انجام شده است.

انتهای پیاممنبع