واکنش کنعانی به اظهارات مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین
واکنش کنعانی به اظهارات مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن موضع خصمانه و تحریک آمیز مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، اظهارات وی در خصوص اقدام مخرب اخیر علیه یک مرکز نظامی در اصفهان را مشکوک توصیف کرد. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی خواستار توضیح رسمی و شفاف دولت اوکراین در این رابطه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری […]سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن موضع خصمانه و تحریک آمیز مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، اظهارات وی در خصوص اقدام مخرب اخیر علیه یک مرکز نظامی در اصفهان را مشکوک توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی خواستار توضیح رسمی و شفاف دولت اوکراین در این رابطه شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران، ضمن توجه به اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل،  همواره بر تحقق امنیت ملی و حفاظت از منافع و مصالح خود تاکید  کرده و در این مسیر با هیچ طرفی مماشات نخواهد کرد.

کنعانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حقوق مشروع و قانونی خود را برای اقدام متقابل نسبت به طرف هایی که در  اقدامات خلاف حقوق بین الملل مشارکت داشته اند، محفوظ می دارد.

انتهای پیاممنبع