ویدیو/ «به رسمیت نمی‌شناسیم»؛ واکنش تند امیرعبداللهیان به لفاظی‌های طالبان!
ویدیو/ «به رسمیت نمی‌شناسیم»؛ واکنش تند امیرعبداللهیان به لفاظی‌های طالبان!

حسین امیرعبداللهیان صبح امروز در واکنش به لفاظی‌های اخیر طالبان درباره حقابه ایران گفت: ما در ارتباط با موضوع حقابه ایران از هیرمند، گفت وگوهایی با مقامات افغانستان داشته‌ایم و معتقدیم که بر اساس قرارداد ۱۳۵۱ باید در این ارتباط مسیر حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. او همچنین گفت: ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را […]


ویدیو/ «به رسمیت نمی‌شناسیم»؛ واکنش تند امیرعبداللهیان به لفاظی‌های طالبان!

حسین امیرعبداللهیان صبح امروز در واکنش به لفاظی‌های اخیر طالبان درباره حقابه ایران گفت: ما در ارتباط با موضوع حقابه ایران از هیرمند، گفت وگوهایی با مقامات افغانستان داشته‌ایم و معتقدیم که بر اساس قرارداد ۱۳۵۱ باید در این ارتباط مسیر حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. او همچنین گفت: ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید داریم.

تصویر بردارو تدوینگر: اسماعیل گلرخمنبع