ویدیو / فیلم‌های فعلی کمدی نیست، مبتذل است!
ویدیو / فیلم‌های فعلی کمدی نیست، مبتذل است!

مازیار میری، کارگردان در برنامه ۶۰ سال سینمای ایران که به مدت ۱۰ شب به مناسبت دهه کرامت در مشهد در حال برگزاری است، معتقد است: یک دور رقابتی و سرعتی در ساخت فیلم‌های کمدی وجود دارد. همه فیلم‌ها یک جور هستند و در واقع رقابتی برای فیلم‌های یک دست وجود دارد که حتی خجالت […]


ویدیو / فیلم‌های فعلی کمدی نیست، مبتذل است!

مازیار میری، کارگردان در برنامه ۶۰ سال سینمای ایران که به مدت ۱۰ شب به مناسبت دهه کرامت در مشهد در حال برگزاری است، معتقد است: یک دور رقابتی و سرعتی در ساخت فیلم‌های کمدی وجود دارد. همه فیلم‌ها یک جور هستند و در واقع رقابتی برای فیلم‌های یک دست وجود دارد که حتی خجالت می‌کشم آن‌ها را بخوانم، فیلم‌های فعلی کمدی نیستند، آن‌ها مبتذل‌اند.

                     منبع