چرا نوزاد بغل می خواهد؟
چرا نوزاد بغل می خواهد؟

برخی از نوزادان هستند که به طور کلی نمیخواهند از بغل مادر جدا شوند و دوست دارند همواره در آغوش مادر بمانند و آنقدر گریه میکنند تا مجبور شوید بغلشان کنید.این موضوع بدیهی است که به عنوان والدین، از نگه داشتن کودک در آغوش خود خوشحال می شوید اما اگر لحظه ای که او را […]
برخی از نوزادان هستند که به طور کلی نمیخواهند از بغل مادر جدا شوند و دوست دارند همواره در آغوش مادر بمانند و آنقدر گریه میکنند تا مجبور شوید بغلشان کنید.این موضوع بدیهی است که به عنوان والدین، از نگه داشتن کودک در آغوش خود خوشحال می شوید اما اگر لحظه ای که او را به زمین می گذارید شروع به گریه کردن میکند و سپس باید دوباره او را بردارید، اوضاع نگران کننده می شود زیرا ممکن است دست های شما درد بگیرد.منبع