چرا واکسن تاریخ‌ساز "برکت" مورد بغض دشمنان ایران قرار گرفت؟
چرا واکسن تاریخ‌ساز "برکت" مورد بغض دشمنان ایران قرار گرفت؟

۱۲ شهريور ۱۴۰۰ – ۱۳:۵۶ چرا دشمنان ایران و رسانه‌های آنها، سنگین‌ترین هجمه و حمله را علیه واکسن کاملا ایرانی برکت داشته‌اند؟!                              

چرا دشمنان ایران و رسانه‌های آنها، سنگین‌ترین هجمه و حمله را علیه واکسن کاملا ایرانی برکت داشته‌اند؟!