کسب رتبه یک نوآوری دانشگاه‌های ایران در سال ۲۰۲۲ توسط دانشگاه علم و فرهنگ
کسب رتبه یک نوآوری دانشگاه‌های ایران در سال ۲۰۲۲ توسط دانشگاه علم و فرهنگ

بر اساس جدیدترین ویرایش نظام رتبه بندی سایمگو، دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی برای سومین سال پیاپی عنوان رتبه یک نوآوری ایران را به خود اختصاص داد. به گزارش ایسنا، در جدیدترین ویرایش نظام رتبه‌بندی سایمگو اسپانیا، دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی با یک پله صعود، عنوان رتبه یک نوآوری […]بر اساس جدیدترین ویرایش نظام رتبه بندی سایمگو، دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی برای سومین سال پیاپی عنوان رتبه یک نوآوری ایران را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایسنا، در جدیدترین ویرایش نظام رتبه‌بندی سایمگو اسپانیا، دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی با یک پله صعود، عنوان رتبه یک نوآوری دانشگاه‌های ایران را برای سومین سال پیاپی به خود اختصاص داد.

دانشگاه علم و فرهنگ در ویرایش جدید ۲۰۲۲ این موسسه از رتبه ۲۷ کشوری به رتبه ۲۲ ارتقاء یافته و همچنان رتبه جهانی ۶۵۳ خود را حفظ کرده است. این دانشگاه در بعد پژوهشی در جایگاه جهانی ۴۳۱ در بعد نوآوری در جایگاه ۳۵۷ و در بعد اجتماعی در جایگاه ۲۴۸ جهان قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، «سایمگو» علاوه‌بر رتبه‌بندی کلی، مؤسسه‌ها و دانشگاه‌های جهان را از دیدگاه موضوعی نیز ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

انتهای پیاممنبع