گره ترافیکی غرب تهران باز می‌شود
گره ترافیکی غرب تهران باز می‌شود

عملیات اجرایی شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره) با اعتبار بیش از۱۳۰۰میلیارد تومان با حضور شهردار تهران، بزودی در منطقه ۹ آغاز می شود. به گزارش ایسنا، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه با اعلام خبر آغاز عملیات اجرایی شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره) بزودی، گفت:بزودی پروژه های بزرگ و تاثیرگذاری در منطقه۹ آغاز می شود که به ثمر […]

عملیات اجرایی شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره) با اعتبار بیش از۱۳۰۰میلیارد تومان با حضور شهردار تهران، بزودی در منطقه ۹ آغاز می شود.

به گزارش ایسنا، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه با اعلام خبر آغاز عملیات اجرایی شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره) بزودی، گفت:
بزودی پروژه های بزرگ و تاثیرگذاری در منطقه۹ آغاز می شود که به ثمر نشستن آنها باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندان غرب پایتخت خواهد شد.  

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۹، وی افزود: پس از مذاکرات و تفاهم با معارضین در آینده ای نزدیک با حضور شهردار تهران، پروژه شاخه غربی یادگار امام(ره) از پادگان جی کلنگ زنی خواهد شد و ان‌شاءالله با تامین اعتبار مورد نیاز که بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان است، بخش مهمی از گره ترافیکی غرب تهران رفع خواهد شد.

انتهای پیام