مسئول تک تک اتفاقات خوب و بد هستید

خبرآنلاین :


آشنا خطاب به دولت رئیسی نوشت: خداوند این ملت را به شما سپرده‌است و شما مسئول تک تک اتفاقات خوب و بد هستید.

حسام الدین آشنا عضو کابینه دولت دوازدهم در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دولت سیزدهم نوشت:

“دولت انکار” نباشید.

تحریم های سهمگین خارجی را به رسمیت بشناسید و برای رفع آن واقعا تلاش کنید. کاهش بنیان سوز مشارکت داخلی را به رسمیت بشناسید و برای رفع زمینه ها و دلایل آن واقعا تلاش کنید.

خداوند این ملت را به شما سپرده‌است و شما مسئول تک تک اتفاقات خوب و بد هستید.

توصیه معنادار حسام الدین آشنا به دولت رئیسی؛ دولت انکار نباشید، شما مسئول هستید