تصمیم کلیدی رئیسی درباره یکی از مهمترین معاونت های دولت

سید ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه، فضای بازتری نسبت به سلف خود در تعامل با رسانه ها برگزید: خط قرمز نقد دستگاه قضایی تا حد زیادی کمرنگ شد، شکایت های دادستان از رسانه ها به کمترین میزان خود رسید، پرونده های قضایی مفتوح عیله رسانه ها با سعه صدر بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفتند و در مجموع، روابط قوه قضائیه و رسانه ها، در مطلوب ترین وضعیت یکی دو دهه اخیر قرار گرفت، هر چند که تا رسیدن به ایده آل ، هنوز فاصله فراوان است.

اینک، رئیس پیشین قوه قضائیه، رئیس جمهور شده است و انتظار می رود کسی که در مقام پرقدرت ریاست قوه قضائیه، با رسانه ها تعامل کرد، در دوره ریاست جمهوری اش این تعامل را ارتقا دهد.

یکی از بخش های مهم دولت در تعامل با رسانه ها، معاونت حقوقی است. یک معاون حقوقی روزآگاه، رسانه شناس، اهل تعامل و با سعه صدر، هم برای رسانه ها مفید است و هم برای دولت و شخص رئیسی؛ چرا که اگر معاون حقوقی جدید فاقد این ویژگی ها باشد، چهار سال آتی، باید شاهد شکایت و تنش و کش و قوس های قضایی بین دولت و رسانه ها باشیم؛ چیزی که نه در دولت روحانی شدت و حدت داشت و نه در قوه قضایی رئیسی.

از این رو، یک معاون حقوقی مناسب، می تواند تعامل آفرین و آرامش زا باشد و یک معاون حقوقی تندرو، در وهله اول، خود دولت و رئیس آن را دچار حاشیه خواهد کرد.

از رئیس جمهوری که در سمت های قبلی اش، اهل تنش با رسانه ها نبوده، انتظار می رود زیرساخت حقوقی متناسب با رویه سالیان مدیریتی اش فراهم کند و با انتصاب یک معاون حقوقدان، تعامل محور و روزآمد، نه خود را دچار حاشیه کند، نه رسانه ها را.

۲۷۲۱۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا