یکشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۲ | Sunday, 4 June , 2023
کشت میکروبی در صنعت غذایی داخل هود لامینار ۰۸ آذر ۱۴۰۰

کشت میکروبی در صنعت غذایی داخل هود لامینار

هود آزمایشگاهی بسیاری از آزمایشگاه‌ های تحقیقاتی از دستگاه‌ هایی استفاده می‌ کنند تا کاربر را از خطرات دور نگه دارند. این دستگاه‌ ها اغلب با نام‌ های مختلفی از جمله هود کشت سلولی، هود کشت بافت، هود جریان آرام، هود PCR، نیمکت تمیز یا کابینت ایمنی زیستی شناخته می ‌شوند. با این حال، نکته […]